ARBEJDSLIV MED MENING

ONLINE FORLØB

Ønsker du også at tilpasse dit arbejdsliv til dig og dine styrker og ikke omvendt? Så er dette online forløb for dig. Her vil vi nemlig arbejde med at udvikle din forretning sådan at den passer på den livsbane du ønsker dig og ikke omvendt.

Vi arbejder med de psykologiske forhindringer der er for at du tager skridtene ud i verden og udbyder de ydelser du drømmer om at bidrage med. Det gør vi ved at arbejde med hvad der er dine særlige styrker, men også med de begrænsende overbevisninger der måtte stå i vejen for at du handler på dine ønsker.

Der findes både ydre (f.eks. tekniske, økonomiske, praktiske, tidslige, osv.) begrænsninger og der findes indre begrænsninger (f.eks. overbevisninger om verden eller dig selv, selvkritik, skam, usikkerhed, frygt, osv.). Min klare erfaring for mine sessioner med klienter er, at det er de indre overbevisninger der holder os tilbage, trods alle starter med at nævne de ydre. Det tror jeg er fordi, det faktisk er enormt sårbart at afsløre hvad vi ønsker os og at vi ikke føler os gode nok til det vi ønsker. Desværre stopper det os fra overhovedet at gå i gang med processen og forsøge. Altså, vores forsøg på at forsvare os selv, stopper os i overhovedet at gå efter vores drømme og starte en proces derhen imod.

Det vil jeg gerne hjælpe en hel gruppe deltagere til at ændre. Både vha. undervisning, men især vha. den proces vi har sammen, hvor vi er i samme båd og kan spejle os i hinandens drømme og usikkerheder. Denne proces med åben deling og udveksling, har jeg oplevet er den klart mest effektive til at transformere vores tilgang til os selv og dermed vores forretning, da vi er dens vigtigste ressource.

Forløbet består af 4 moduler:

  1. Dine drømme og ønsker Dine drømme og ønsker for et arbejdsliv konkretiseres og vi skaber en vision sammen.
  2. Styrker og ydelser Vi tester dine styrker og konkretiserer hvordan de kan bruges i ydelser til verden
  3. Indre begrænsninger Vi arbejder med dine psykologiske begrænsninger
  4. Næste skridt Vi forstærker visionen og sætter konkrete skridt og målsætninger for din forretning

Hvor foregår det?

Forløbet foregår online hjemme ved din computer over 4 mødegange, hvor du hver gang får opgaver for i din forretning du skal arbejde med ml. hver mødegang.

Vi mødes:

Tirsdag d. 26. oktober kl. 19.30-21.00

Tirsdag d. 9. november kl. 19.30-21.00

Tirsdag d. 23. november kl. 19.30-21.00

Tirsdag d. 7. december kl. 19.30-21.00

Alle sessioner optages og kan høres på et senere tidspunkt. Det er dog en fordel at deltage live de fleste gange.

Hvad får du med fra det?

  • 4 live sessioner med sparring på din forretning
  • Skriftligt materiale tilsendt på mail med viden og opgaver du skal anvende i din forretning
  • Lukket facebook-gruppe med sparring fra ligesindede
  • Overblik over dine konkrete styrker og begrænsninger
  • Konkrete bud på de næste skridt i din forretning
  • 50 % rabat på 1-1 sparringssessioner med Marlene

Hvem er din facilitator?

Marlene er uddannet psykolog og er PhD fra Aarhus Universitet i forandringsprocesser. Hun arbejder med leder- og medarbejderudvikling sammen med konsulentfirmaet Achievers (www.achievers.dk). Her arbejder vi med at styrke ressourcerne, opdage begrænsninger og skabe mod og accept til at gøre noget nyt.

Hvad koster det?

Hele herligheden, dvs. de optagede sessioner samt det skriftlige materiale og øvelser er dit til evigt eje og kan erhverves til den nette pris af 995 kr. Dvs. det der svarer til en enkelt samtale hos mig, mens der opnås materiale fra omkring 6 timer.

Forløbet kan købes her eller ved at kontakte mig:

Hvad gør jeg nu?

Du kontakter mig på kontakt@marlenelyby.dk eller ringer til mig på +45 24816779 og så tager vi en snak om dine drømme og ønsker for en forretning. Du er også meget velkommen til at kontakte med spørgsmål eller tvivl, så tager vi en uforpligtende samtale.