Foredrag/kurser

Til virksomheder har jeg erfaring med at tilbyde såvel foredrag, såvel som flere dages workshops der er tilpasset til netop jeres behov.

Det kunne omhandler temaer som:

Stress forebyggelse

Trivselsfremme

Tydelig og tryg kommunikation

Bæredygtige forandringer

Mindfulness og compassion

Psykologisk tryghed osv.

Samarbejde og vellykkede teams. (foredrag eller temadag)

Dette foredrag præsenterer forskning i dynamikken hos vellykkede teams, samt hvilke psykologiske variable der har størst effekt på præstationen i teams. 

Her kommer vi blandt andet ind på det vel nok største data-funderede studie af teams – nemlig Googles studie af 182 forskellige teams og hvad de fandt som forudsagde præstationsniveauet. Ligeledes, præsenteres hvordan ligeheder og forskelliger i teams er bestemmende for funktionen og præstationen. 

Slutteligt vil vi diskutere hvordan denne viden kan implementeres i jeres organisation.  

Underviser: Marlene Skovgaard Lyby

Det grå guld – modenhed og visdom på arbejdspladsen (foredrag eller temadag)

Dette arrangement ser på hvordan man støtter teams og arbejdspladser i at blive et sted hvor man kan trives og udvikle sig menneskeligt. Vi lægger grunden med  en videnskabeligt funderet forståelse af alders-forandringer, og samtidig vores kapacitet til at udvikle mange slags “intelligenser” – sociale, kropslige, sproglige, menings-mæssige – livet igennem.

Vi ser på hvordan man kan træne og styrke dette – og høste frugterne. 

Underviser: Marlene Skovgaard Lyby

Sunde og bæredygtige forandringsprocesser (foredrag eller temadag)

Vaner og vanetænkning være indgroede og sejlivede, både i den enkeltes hverdag og i grupper og organisationer. Hvis man forsøger at flytte eller styre dem med gammeldags metoder – “pisken” og “guleroden” – vil man ofte opleve forbigående succeser på den korte bane, som bare ikke har gennemslagskraft på længere sigt. Dette fænomen er velkendt for de fleste som selv har prøvet at gå på slankekur etc. Det afspejler noget almenmenneskeligt.

Heldigvis findes der andre tilgange til forandringsprocesser, hvor man mobiliserer de stærke underliggende kræfter bag vaner og grupper i stedet for at modarbejde dem, og ny forskning i flere felter har givet systematisk og konkret viden om hvordan det kan hjælpes på vej.

I foredraget deler vi centrale indsigter fra denne forskning – både den vigtige baggrundsforståelse af hvad der ligger bag vaner og traditioner, og en række greb og metoder der gør det muligt at arbejde hen imod sunde bæredygtige forandringer.

Underviser: Marlene Skovgaard Lyby

***************************

Priser (exkl. moms og transport)

Foredrag
Varighed: 2 x 45 min + pause
Pris: 14.000 kr

Fyraftensoplæg
Varighed: 1 time/2 timer + efterfølgende debat
Pris: 12.000 kr/16.000 kr  

Temadage
Varighed: 6 timer fordelt på en eller flere dage (evt som 3 sessioner efter arbejdstid)
Pris: 20.000 kr

****************************

Tøv ikke med at kontakte mig på: kontakt@marlenelyby.dk, hvis I ønsker et tilbud eller at høre mere.

Jeg har erfaring for at præsentere og arbejde i kommuner, på universiteter, folkeuniversitetet, samt i diverse frivillige organisationer.