Uddannelse

1-årigt uddannelsesforløb i selvledelse

”Det, vi ikke bringer til bevidsthed, bliver vores skæbne”

(Carl Jung)

Hvem er uddannelsen henvendt til?

Den er henvendt til dig som er ansat, selvstændig eller ledig og som ønsker at tage større bevidsthed i dit arbejds- og privatliv. Forløbet gennemgår alle de vigtigste områder af din psykologi, som kan være en kæmpe ressource ift. din selvledelse i dit liv. Du kan derfor tage uddannelsen, hvis du oplever at have mønstre der generer dig i hverdagen, hvis du ønsker større overblik og forståelse for din rolle i arbejdslivet, eller hvis du ønsker at skabe dit eget arbejdsliv.

Hvad arbejder vi med i uddannelsen?

På forløbet arbejdes der med tre overordnede områder: 

 • Opmærksomhed på kroppen
 • Opmærksomhed på sindet
 • Opmærksomhed på følelserne

Vi vil dog også arbejde med underemner, som f.eks. hvor din opmærksomhed befinder sig i tid og sted, din opmærksomhed på hvordan du virker på andre og din opmærksomhed på den verden der omgiver dig.

Hvad består uddannelse af?

Vi tilgår arbejdet fra flere vinkler. Ift. kroppen vil vi hver mødegang arbejde med yoga og Qigong (kinesisk medicinsk yoga), meditationer og øvelser der styrker opmærksomheden i og oplevelsen af din krop. 

I arbejdet med opmærksomheden på sindet, arbejder vi hovedsageligt med meditationer, men også med undervisning i hvordan vores sinds natur er, intuition, samt nærværstræning og bekræftende sætninger. 

Opmærksomheden på dine følelser vil vi fremme gennem undervisning i følelsernes natur, meditationer på dine følelser, deres vaner og motivationer. Vi vil også her komme ind på hvad empati er og hvordan du kan forholde dig til andres følelser på en konstruktiv og robust måde, hvor du ikke selv opsluges af disse.

Som introduktion, vil vi arbejde med hvorvidt din opmærksomhed har tendens til at befinde sig i fortid eller fremtid og hvad det betyder for din trivsel. Vi vil også træne din opmærksomhed i at være mere tilstede i nuet. 

Slutteligt, vil forløbet også tilbyde dig redskaber til at øge din opmærksomhed på verden og til at træne dig i at forbinde dig med andre mennesker, samt til at sætte dit personlige aftryk på verden. 

Den 1 årige uddannelse består derfor af en sammensætning af mange typer værktøjer (meditationer, kropsterapi, samtale, osv.) og mange livsområder (opmærksomhed på krop, sind, følelser, verden og andre mennesker). Det vil formentlig ikke føles som en traditionelt undervisningsforløb, da øvelserne skal gennemleves og derfor lagre sig på et niveau hvor de spontant vil dukke op i situationer hvor der er brug for dem. Der er ingen krav det akademisk niveau, læseteknik, osv., men det kræver kun at du møder op og er villig til at møde vores dag sammen med nysgerrighed. 

Hvorfor udvikle din opmærksomhed?

Jeg har skabt dette forløb, fordi intet er så vigtigt som din opmærksomhed, da dette også er fundamentet for hvad du bruger din tid på her i livet.

Styrken af din opmærksomhed spiller ind i alt i dit liv: dine relationer, dit arbejdsliv, dit kærlighedsliv, kommunikation, dit forhold til din krop og sundhed. I takt med at denne bliver stærkere vil dette derfor også ændre og udvikle disse relationer i den retning du ønsker. 

Forløbet er hands-on og der er derfor meget lidt undervisning, men til gengæld en helt masse øvelser, fysiske såvel som psykiske. 

På forløbet får du redskaber og teknikker, som du kan bruge og øve i dit eget liv. Efter at have trænet din egen opmærksomhed, kan du herefter også hjælpe andre i deres udvikling. Det kræver dog først og fremmest at du har gennemgået og gennemlevet forløbets elementer i dit eget liv.

Uddannelsen vil bl.a. give dig:

 • Solid praktisk og teoretisk indsigt i din egen opmærksomhed
 • Værktøjer til udvikling af din kropslige opmærksomhed
 • Værktøjer til at træne opmærksomheden på tanker
 • Værktøjer til at integrere krop og sind 
 • Indsigt i følelsernes verden og hvordan du håndterer egne og andres følelser
 • Indsigt og træning i hvordan dine personlige mønstre påvirker dig og hvordan du kan handle på dine visioner for fremtiden

Marlene Lyby – din underviser på uddannelsen

Marlene Lyby er uddannet psykolog og PhD fra Aarhus Universitet. Marlene Lyby er kursusleder, forsker og Qigong instruktør. Marlene er uddannet i udvikling og komplekse forandringsprocesser og har de seneste år beskæftiget sig med hvordan vi kan arbejde med vores opmærksomhed. Marlene samarbejder med konsulenthuset Achievers (www.achievers.dk), samt er en del af virksomhedskonsulenterne Synergia (www.synergia.dk). Læs evt. mere om Marlene Lyby her.

Hvor og hvornår?

Forløbet finder sted hos Yoga-studie, Søndergade 10, 8000 Aarhus C

Forløbet består af 10 live undervisningsgange fra kl. 10.00 til kl. 17.00 samt 4 online undervisningsgange a to timer, fra kl. 18 til 20 – ledt af Marlene Lyby. Disse foregår på Zoom. Du modtager link til “undervisningsrummet” før start. Imellem sessions signes alle op med en coachingpartner og et refleksionsspørgsmål til fælles sparring.

Der er plads til max 15 deltagere på holdet og der tages forbehold for at kurset ikke oprettes ved for få tilmeldte.

Modul 1 d. 6/8 2023 

Modul 2 d. 3/9 2023 

Online modul d. 14/9 2023 

Modul 3 d. 1/10 2023

Modul 4 d. 5/11 2023 

Online modul 16/11 2023

Modul 5 d. 3/12 2023

Modul 6 d. 7/1 2024

Online modul 18/1 2024

Modul 7 d. 4/2 2024

Modul 8 d. 4/3 2024

Online modul 15/3 2024

Modul 9 d. 8/4 2024

Modul 10 d. 6/5 2024

Forløbet afsluttes ved en fælles fejring med en ceremoni med champagne og overrækkelse af deltagerbeviser.

Du får:

 • 10 live undervisningsgange med Marlene Lyby
 • 4 online undervisningsgange på Zoom 
 • 4 coachingsessions med andre fra gruppen
 • Oversigtsbog med materiale fra uddannelsen
 • Adgang til lukket FB gruppe
 • Indspillede meditationer 
 • Eksamensbevis

Pris 

Det 1 årige forløb koster kr. 39.995,-

Du har mulighed for at betale uddannelsen i rater:

Du kan betale over to eller tre gange. Så du kan fx betale ½ ved tilmelding og ½ seks måneder efter kursusstart, eller 1/3 ved tilmelding, 1/3 fire måneder efter kursusstart og 1/3 otte måneder efter kursusstart. 

Du kan også vælge at betale på månedsbasis. Så skal du betale 3.333 kr. om måneden i 12 måneder. Hvis du ønsker ratebetaling bedes du gøre mig opmærksom på dette ved tilmeldingen.

Du kan også bruge firmaordning, hvor din brugerbetaling er betalt af arbejdsgiver eller trækkes fra i din selvstændige virksomhed.

Tilmelding er bindende for hele forløbet

Modul 1

HVAD ER OPÆMKRSOMHED? HVORDAN BRUGER DU DEN? – OG HVAD ØNSKER DU AT ARBEJDE PÅ?

 • Teori om opmærksomhed
 • Hvor er din opmærksomhed i tid og sted
 • Træning i en fleksibel opmærksomhed
 • (Ubevidste) mønstre i vores opmærksomhed
 • Hvilke områder i dit liv ønsker du at arbejde med?
 • Kortlæg dine mønstre
 • Hvilke mønstre ønsker du at arbejde med?
 • Sæt et mål til næste mødegang
 • Track dine mønstre vha. at indsamle daglige data på det

Modul 1 handler om det grundlæggende, nemlig hvad er opmærksomhed? Her vil jeg introducere dig for hvordan man kan anskue opmærksomhed som størrelse og hvordan man kan arbejde med den. Herefter skal vi lave øvelser der gør dig bevidst om hvordan du typisk arbejder med din opmærksomhed og til slut skal vi gennemgå og kortlægge dit liv og du skal beslutte dig for hvad du vil arbejde med i løbet af året sammen med os.

Anbefalet litteratur:

‘Bliv Hel’ af Saki Santorelli

Modul 2

KROPSBEVIDSTHED

 • Sammenhæng ml. krop og sind
 • Hvad er kropsbevidsthed?
 • Hvordan er din kropsbevidsthed?
 • Kropsterapi: Yoga/Qigong
 • Lyt til din krop
 • Elsk din krop
 • Integrer din krop
 • Hel din krop

Kropsbevisthed er grundlaget for at være i kroppen og den mest håndgribelige bevidsthedstype at starte med. Den handler også om det vi med slang kalder grounding eller jordforbindelse. Den handler om hvor meget vi er tilstede i kroppen og om hvor let vi bliver forskrækkede eller mister vores ståsted. Derfor skal vi arbejde med at komme helt tilstede i kroppen før vi arbejder videre med de andre bevidsthedstyper.

Anbefalet litteratur:

‘The body keeps the score’ af Bessel Vanderkolt:

Modul 3

BEVIDSTHED OM SINDET

 • Hvad er sindet og hvordan opfører det sig?
 • Hvordan er der inde i dit hoved?
 • Øvelser til at rydde op og organisere dit hoved?
 • Øvelser til at træne dine tankemønstre der hvor du gerne vil have dem hen
 • Øvelser til at få ro i hovedet – at skrue ned for analytikeren
 • Øvelser til opdage hvad der ubevidst styrer dine tanker og træning i at opløse dette
 • Værktøjer til at støtte dig i at tage bevidste beslutninger

Sindet har er vores tjener, men vores ubevidste tanker og mønstre betyder desværre at den kan komme til at blive vores herre. Derfor bruger vi et helt modul på at tale om sindet natur og på at undersøge hvordan den arbejder for dig. Her får du en lang række værktøjer til at rydde op, skrue ned og få ro, samt at opløse ubevidste tankemønstre, sådan at de ikke længere har nogen magt over dine beslutninger.

Anbefalet litteratur:

‘Full Catastrophe Living’ af Jon Kabat Sin

Modul 4

DINE OVERBEVISNINGER OM DIG SELV OG LIVET

 • Begrænsende overbevisninger
 • Støttende overbevisninger
 • Spejløvelse
 • Mantra
 • Dine overbevisninger – løfte til dig selv
 • Teknikker til heling af gamle mønstre/overbevisninger

I modul 4 skal vi arbejde med dit syn på dig selv og dit liv. Vi har alle ubevidste sætninger (overbevisninger) vi gentager for os selv på daglig basis. Eksempelvis, “Jeg er ikke god til matematik”, “Jeg er socialt akavat”, “Jeg gør ikke mine ting færdigt” osv. Under dette ligger der dog helt basale og grundlæggende antagelser om verden, som for eksempel: “Verden er et farligt sted”, eller “Jeg vil aldrig lykkes”, “Jeg gør det ikke godt nok” eller værst af alt: “Jeg er uelskelig. I dette modul skal vi arbejde med de antagelser vi alle har og dem du har specifikt for dig selv. Vi bruger øvelser til at bevidstgøre dig om dine overbevisninger og vi sætter nye og mere konstruktive overbevisninger for vores fremtid. Slutteligt øver vi at gentage disse mere kærlige sætninger for os selv, sådan at de er implementeret i vores dagligdag.

Anbefalet litteratur:

‘Helbred dit liv’ af Louise Hay

‘Loveability’ af Robert Holden

 Modul 5

FØLELSERNES BAGGRUND OG DIN UDVIKLING

 • Tidlig tilknytning
 • Indre barn
 • Hvad vil vores følelser? – Hvad motiverer de til?
 • Hvordan er mit følelsesmæssige kort?
 • Hvad er min vanefølelse?
 • Teknik til at ændre dit følelsesmæssige landskab – alle veje fører til glæde

Modulet fokuserer på, hvordan personligheden udvikles i vores tidlige barndom gennem interaktion med vores forældre og andre vigtige omsorgspersoner. Denne udvikling danner mønstre og ubevidste overbevisninger og følelser der kommer til at styre den voksnes liv. Det er derfor vigtigt at have indsigt i disse systemer og strategier for at kunne bryde dem og lave et bevidst landskab for din videre følelsesmæssige udvikling i voksenlivet.

Anbefalet litteratur:

“Følelsernes kompas” af Mia O’Toole

Modul 6

DIT FORHOLD TIL ANDRE

 • Følelsesmæssig smitte
 • Empati og sympati
 • Dit følelsesmæssige udgangspunkt/trigger
 • Værktøj til at rense den følelsesmæssige bagage der ikke er din men andres
 • Hvordan er dit forhold til omverden?
 • Øvelser der forbinder dig til verden 
 • Hvordan sætter du dit aftryk i verden?
 • Øvelse på at gå ud og skabe det du ønsker

På modul 6 skal du arbejde med dit forhold til andre og til din omverden. Følelser smitter og vi er alle under konstant påvirkning fra egne og andres følelser. Vi skal derfor tale om forskellen på empati og sympati og du får værktøjer til at skelne ml. egne og andres følelser, sådan at du kan rense din følelsesmæssige bagage og kun tage det med dig videre i livet, som er dit eget. Slutteligt skal vi arbejde med dit følelsesmæssige forhold til andre og til livet og tune dette, sådan at du har et bedre udgangspunkt for at få det meste ud af dit liv.

Anbefalet litteratur:

‘Letting Go’ af David R. Hawkins

Modul 7

 BEVIDST KOMMUNIKATION

 • Klar kommunikation
 • Kommunikation med hoved, krop og hjerte
 • Kommunikation indefra og ud
 • Kommunikation med integritet og autenticitet

Dette modul handler om bevidst kommunikation. Dvs. kommunikation hvor vi har sorteret alle ubevidste overbevisninger, tanker og følelser væk, altså står vi meget sikkert og rent i det vi gerne vil kommunikere. Når kommunikation går galt handler det som regel om at der er nogle ubevidste triggere der spænder ben for at vi ikke får sagt det hele eller får sagt det vi vil klart nok.

Med bevidst kommunikation er der integritet ml. alle dele af dig selv. Dvs. dine følelser, tanker og dit hjerte ønsker at sige det samme. Det gør at ordene kommer letter og kommer indefra, uden så megen analytisk aktivitet og filtrering før det udtrykkes. Det betyder også at der er overenstemmelse ml. dit kropssprog og dine ord. Det betyder slutteligt at der er styrke bag dine ord, fordi det der udtrykkes er et autentisk ønske og du er i integritet, fordi du ved du fortjener det du udtrykker.

Anbefalet litteratur:

‘Kropssprog’ af Allan & Barbara Pease

Modul 8

FRA MODSTAND TIL FLOW/KÆRLIGHED – FLYTTER DU DIG OP ELLER NED?

 • Arbejde med at opløse egen og andres modstand
 • Arbejde på at opnå objektiv fremfor subjektiv empati
 • Opløsning af skyld og skam
 • Taknemmelig 
 • Lykkemeditation

Udvikling handler om at gå fra forskellige niveauer af (u)bevidsthed til større bevidsthed. Med en høj grad af opmærksomhed får du mulighed for at stoppe med at handle pr. automatpilot og i stedet handle fra dit højeste ønske, fra det der er virkeligt er sandt for dig. Det kræver mod og tilvænning at arbejde fra dette sted, men det er et arbejde der vil tjene sig ind i form af færre blindgyder i livet og færre konflikter med andre, fordi du er klar på hvem du er og hvad du vil.

Vi skifter fokus fra at arbejde med kritik, selvhad og modstand til at arbejde i flow, i kærlighed og en konstruktiv energi. Vi arbejder på at gøre os selv og hinanden så trygge at vi kan skifte fra modstand til kærlighed.

Anbefalet litteratur:

’Be Happy’ af Robert Holden

Modul 9

VÆRDIER OG FREMTID

 • Værdiarbejde 
 • Hvor vil du hen?
 • Værktøj til at skabe en retning i livet
 • Værktøj til at fjerne modstand
 • Værktøj til at sende positiv energi til andre
 • Øvelse i hvordan du vedligeholder en praksis

I modul 9 skal vi sætte retninger for resten af dit liv. Du er formentlig nu et helt andet sted i dit liv end da du startede forløbet og dette modul skal hjælpe dig med at bevidstgøre dig om disse nye tendenser i dig. Hvor er du på vej hen? Hvordan kan du lægge en sti ud foran dig du kan følge? Hvordan fjerner du inde og ydre modtand? og hvordan vedligeholder du motivationen? Du vil derfor afslutte dette modul med dit helt eget svar på disse spørgsmål.

Modul 10

OPSUMMERING, REFLEKTION OG AFSLUTNING

 • Hvad har du lært?
 • Hvad var mest betydningsfuldt?
 • Hvad har været svært?
 • Hvad ønsker du at fortsætte med at arbejde på?
 • Hvordan kan vi fortsat støtte hinanden?
 • Fremtidige møder?
 • Kursusbevis
 • FEJRING! 

Modul 10 bruger vi på at opsummere og reflektere over hvad vi har lært og oplevet. Vi vil konsolidere vores viden og eventuelt fastsætte fremtidige møder. Sluttelig skal vi fejre jeres proces med et kursusbevis og champagne!

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at skrive til kontakt@marlenelyby.dk hvor jeg vil bede dig kort forklare hvorfor du er motiveret for at gennemføre dette forløb. Jeg vil herefter sende dig en samarbejdserklæring som du skal underskrive og returnere til mig. Tilmeldingen er herefter gældende når jeg har modtaget første rate fra dig.

Spørgsmål

Har du spørgsmål må du endelig skrive til mig på kontakt@marlenelyby.dk eller ringe til mig på: +45 24 81 67 79.

Jeg glæder mig til at tale med dig!

Uddannelsen bygger på viden, samt øvelser omkring tanker, følelser og kroppen