Parterapi

Hvad er parterapi?

Jeg arbejder med en emotionsfokuseret tilgang til parterapi, som er evidensbaseret. Denne tilgang til parterapi har i forskningen vist sig at have en rigtig høj effekt, hvilket også er det jeg oplever hos de par jeg har i terapi.

I parterapi er det vigtigt at vide at jeg ikke kigger på indholdet i jeres konflikter eller tager parti, men udelukkende kigger på den dynamik der foregår når i kommunikerer og hvordan den påvirker jer. Dette er en hjælpsom måde at arbejde med konflikt på, fordi vi stedet for at arbejde med konflikten som fastholder jer, arbejder med indersiden og de følelser den generere. Dette skift fra konflikt til følelser, giver jer en ny forståelse for hinanden og dermed også større sympati og nye handlemuligheder. Det er med andre ord mønsteret i jeres kommunikation der er skurken og ikke jeres individuelle adfærd.

I parterapi arbejder vi ydermere med at forstå hvordan disse mønstre kan have rod i det liv i havde før i mødte hinanden og hvordan disse reaktioner kan være forældede og skabe konflikten.

Slutteligt, vil vi i parterapi også arbejde med de oplevelser i har haft af at svigte hinanden i relationen. Disse svigt kan heles, når blot i er villige til at kigge på dem sammen og udforske hvad de har betydet for jeres relation og hinanden individuelt. På denne måde transformeres smertefulde begivenheder til en konstruktiv og udviklende proces for jeres relation.

Hvordan foregår det?

Strukturen i parterapi består ofte af at vi mødes allesammen til 1. parterapi. Her afdækker vi jeres oplevede udfordringer og hvad i ønsker målet for terapien skal være. Her vil vi også danne os et overblik over det mønster der er i jeres kommunikation og hvordan i kan begynde at træne et mere konstruktivt mønster i jeres relation.

Efterfølgende vil en klassisk parterapi indeholde en enkelt session med jer begge hver især, hvor i fortæller mig lidt om jeres liv og om hvilke rollemodeller i har haft for kærlighed og konflikt. Dette kan hjælpe mig og jer til at forstå hvilke dele af jeres konflikter der er særligt smertefulde for jer.

Slutteligt, vil jeg i 2. parterapi præsentere dette tilbage til jer, sådan at i hver især kan se hvordan i rammer ind i hinandens historie og at det sommetider er gammel smerte, der kan forvolde konflikt i jeres nutidige relation.

Eventuelt kan vi fortsætte med flere parterapisessioner ad hoc, eller i kan vælge at stoppe her og arbejde videre selv.

Parterapi tilbydes hjemme i min praksis på Lilleringvej 1, 8464 Galten eller i Silkeborg-psykologklinik på Østergade 7H, 1. sal, 8600 Silkeborg

Jeg glæder mig til at tale med jer!

Vi er helt utroligt glade for at være i forløb hos dig og mærker fra gang til gang hvordan vi udvikler os til det bedre individuelt og sammen. Du er fantastisk dygtig til at facilitere samtalen og rummet mellem os. Det skal du vide.” – Parterapi: J, 28 år og J, 30 år

“Tak for i dag, det var rigtigt udbytterigt og du er en virkelig dygtig og tryg formidler og facilitator” – Parterapi: C, 30 år og S, 31 år

Rummet hvor vi har parterapi.